SLOVENSKÉ TANCE (ŽIVOTY SVETIEL)

VEČER TANEČNÉHO UMENIA VŠMU A BALETU SND

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je nosným projektom spolupráce Baletu SND a Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU, ktorá sa úspešne rozvíja od roku 2014, keď Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU. Predstavenie bude prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby.

Účinkujú: sólisti a členovia Baletu SND, študenti VŠMU a hostia

Termíny predstavení

Zobraziť ceny vstupeniek
1.kategória 13 €
2.kategória 10 €
3.kategória 8 €
4.kategória 5 €
Študent, Dôchodca, Držiteľ preukazu ISIC, ITIC, Euro‹26, žiak 50 % na 3. a 4. Kategóriu
ZŤP, ZŤPS 50 % na všetky kategórie
ZĽAVY http://www.snd.sk/?zlavy

Fotogaléria

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je nosným projektom spolupráce Baletu SND a Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU, ktorá sa úspešne rozvíja od roku 2014, keď Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU. Predstavenie bude už tradične prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby.

Balet SND sa predstaví v práci študenta magisterského štúdia choreografie baletu a sólistu Baletu SND Adriana Ducina a choreografiou Igora Holováča. Uvedieme tiež semestrálne práce študentov choreografie Hany Vidovej a Mareka Gregu. Bakalársky ročník študentov zameraných na tanečné divadlo a performanciu sa predstaví s ukážkou z predstavenia, ktoré pre nich vytvoril bývalý absolvent katedry Andrej Petrovič. Naši študenti sa pravidelne zapájajú do mobilít v rámci programu ERASMUS, ktorý im umožňuje stráviť jeden semester na škole v zahraničí. Matúš Szeghö, študent štvrtého ročníka, absolvoval takýto pobyt vo Viedni a dnes večer uvádzame choreografiu, ktorú tam vytvoril počas študijného pobytu spolu so svojimi spolužiakmi.

V tomto akademickom roku Vysoká škola múzických umení oslavuje 70. výročie založenia. Tento večer je príspevkom katedry tanečnej tvorby k týmto oslavám, a tak chceme divákom okrem prác študentov katedry ponúknuť i vystúpenia hostí z domova a zahraničia.

Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok sa predstaví v choreografii úspešného absolventa katedry a baletného majstra Baletu SND Igora Holováča. Členovia Hamburg Ballett Johna Neumeiera zatancujú choreografiu členky tohto súboru a súčasne študentky externého štúdia na katedre tanečnej tvorby Kristíny Borbélyovej. Hosťom z oblasti folklórneho tanca je v tomto programe tanečný súbor SĽUK-u, ktorý sa predstaví v prácach Mareka Gregu a s choreografiou jubilujúceho choreografa majstra Juraja Kubánku Tatranskí orli.

Balet SND pred piatimi rokmi otvoril dvere mladým talentom z VŠMU, ktorí sa vďaka tomu umelecky i profesionálne rozvíjajú. Priestory SND, ktoré nám divadlo ponúka, sú pre tvorcov a interpretov vždy veľkou výzvou, ale určite i skvelou motiváciou. Veríme, že tento večer naplní a ďalej posunie ideu, ktorá stála pri zrode spolupráce týchto dvoch inštitúcií, a zároveň bude dôstojnou oslavou výročia Vysokej školy múzických umení. Dôkazom toho, že VŠMU je vrcholnou vzdelávacou inštitúciou v oblasti umenia na Slovensku.

Účinkujú: sólisti a členovia Baletu SND, študenti KTT HTF VŠMU, domáci a zahraniční hostia

PROGRAM
1. SOMETHING IS GOING ON

(predmet Repertoár moderného tanca)
Choreografia: Tyce Diorio
Naštudovanie: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.
Hudba: Pina – Lilies of Valley

Účinkujú: Jana Bednáriková, Viktória Malá, Dominika Rjapošová, Ema Švorcová, Romana Tóthová, Radka Valachyová, Patrícia Vizinová, Hana Vidová (študentky bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)

Choreografiu vytvoril známy súčasný americký choreograf Tyce Diorio. Bola naštudovaná v rámci hodín predmetu Repertoár moderného tanca pre prvý ročník.

2. PRÉDATEURS
(semestrálna práca)
Choreografia: Hana Vidová(študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Šárka Ondrišová, ArtD.
Hudba: Son Lux

Účinkujú: M. Viteková (TK DANCE CONTINENT)

Choreografia podporuje myšlienku úryvku z prednesu Philipa Wollena z debaty „Animals should be off the menu“. Reflektuje naše pôsobenie na tomto svete a poukazuje nie len na dravé správanie medzi nami ľuďmi, ale aj na naše kruté zaobchádzanie s nevinnými zvieratami.

3. DÔVERA
(bakalársky umelecký výkon)
Choreografia: Mgr. art. Andrej Petrovič
Hudba: Barbora Tomášková (študentka Katedry skladby a dirigovania HTF VŠMU)
Scénografia a kostýmy: Terézia Kosová a Anna Revická (študentky Katedry scénografie DF VŠMU

Účinkujú: Viktória Komolíková, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Lukáš Záhorák (bakalársky umelecký výkon, študijný program – Tanečné umenie, Tanečné divadlo a performancia), Hana Gallinová (študentka magisterského štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie), Viktória Malá (študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné divadlo a perfomancia), Kristína Miklovičová (študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)

Predstavenie skúma základný element medziľudských vzťahov. Dôvera je spojením viery a rizika, pretože sa vždy vzťahuje k budúcnosti. Je to stávka s neistým výsledkom. Prostriedkami súčasnej pohybovej reči choreografia tlmočí budovanie a strácanie dôvery interpersonálnej či systémovej, rovnako ako sebadôvery a dotýka sa aj témy manipulácie.

Vznik predstavenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

4. MEER
(semestrálna práca)
Choreografia: Adrian Ducin (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia, Choreografia baletu)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. ŠárkaOndrišová, ArtD.
Hudba: Maurice. Ravel

Účinkujú: Ilinca Gribincea-Ducin (demi sóliska Baletu SND a študentka bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie), Adrian Szelle (člen Baletu SND)

Sen sa stáva realitou, realita snom. Čo je skutočné?

5. ACH BOŽE Z NEBE
Choreografia: 
Mgr. art. Igor Holováč
Hudba: Čechomor (hudobná koláž)

Účinkujú: Viktória Mäsiarová, Silvia Orfánusová, Viktória Viola Tekeľová, Dávid Dubjel, Matej Lehotský, Jakub Slovák (žiaci Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok)

A ty musíš býti má, lebo mi tě Pán Bůh dá!

Prestávka

6. TRIPARTITE
Choreografia:
 Ivana Oršolić, Aleksandra Ilić (študentky Music und Kust privatuniversität der Stadt Wien), Matúš Szeghö (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie),
Hudba: Mily Balakirev: The Lark, Friedrich Burgmüller: Etüde op 109 no15, Enrique Granados: Allegro de Concierto

Účinkujú: Ivana Oršolić, Matúš Szeghö, Aleksandra Ilić

Traja performeri v troch častiach, prezentujú tri vrstvy námetu inšpirovaného rozhovormi so spevákom Bobom Dylanom.

7. TANGO PRE TROCH
Choreografia:
 Henrich Gibala (študent bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)
Hudba: Ángel Villoldo – El Choclo (arr. Eduardo Rojas)

Účinkujú: Henrich Gibala, Mário Richter (korepetítor Baletu SND a KTT)

Jedna žena, jeden muž a jeden klavír v intímnej symbióze.
Ukážka vášnivého a omamného Argentínskeho tanga v jeho upravenej, scénickej podobe.

8. NA VOJNE
(semestrálna práca)
Choreografia: Marek Grega (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia, Choreografia ľudového tanca)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Ján Ševčík, ArtD.

Účinkujú: Victor Peeters, Roman Majer, Patrik Frena, Kristián Sorokáč, Vladimír Frištik, Dominik Lukáč, Tomáš Husár, Viktor Voško, Michal Svitok (členovia tanečného súboru SĽUK-u) –

Pohľad na chlapov bojujúcich na vojne.

9. VRÁŤ SA MI 
(semestrálna práca)
Choreografia: Marek Grega (študent magisterského štúdia na KTT, študijný program Tanečné umenie – Choreografia, Choreografia ľudového tanca)
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Ján Ševčík, ArtD.
Hudba: Ľudová hudba FS Zemplín – Večar je , večar je

Účinkujú: Zuzana Kurincová, Vladimír Frištik, Veronika Príbulová, Aneta Hradilová, Martina Nadzamová, Klára Bičejová, Petra Vajdiková (členovia tanečného súboru SĽUK-u)

Dievča spomína na svojho milého , ktorý je už dlhé roky na vojne. Na malú chvíľu sa jej zjaví v jej predstavách , a tancuje s ním akoby bol skutočný. Je to zamilovaný duet plný clivoty a lásky.

10. EROS A PSYCHÉ
Inšpirované gréckou mytológiou.
Choreografia: Kristína Borbélyová (študentka externého bakalárskeho štúdia na KTT, študijný program – Tanečné umenie)
Hudba: Sergej Rachmaninov, Piano Concerto No. 2, Adagio sostenuto

Účinkujú: Giorgia Veronica Giani a Jacopo Bellussi (Hamburg Ballett Johna Neumeiera)

Vrcholné dielo zlatého veku rímskej literatúry Metamorfózy je podkladom pre autorskú choreografiu Ovid. Ovídius v Premenách naznačuje nekonečný kolobeh času a foriem. Duša je nesmrteľná a prechádza len do iných foriem. Balet Ovid má tri časti: Pygmalión, Eros a Psyché, Narcis a Echo. V samotnom Ovídiovom diele nie je časť Eros a Psyche. Je to moja autorská pocta, vnesenie samotného Ovídia do deja a vyjadrenie nekonečnej lásky a inšpirácie.

11. TATRANSKÍ ORLI
Choreografia:
 Juraj Kubánka
Hudba: Svetozár Stračina

Účinkujú: Sara Danielová, Simona Ivanovičová, Petra Vajdíková, Michal Svitok, Matej Tkáč, Roman Majer (sólisti SĽUK-u) a členovia tanečného súboru SĽUK-u

Majster Juraj Kubánka patrí k zakladateľom choreografie ľudového tanca na Slovensku a bol jeden z prvých, ktorí ľudový tanec pozdvihli na profesionálnu scénu. Choreografia Tatranskí orli z roku 1980 patrí k jeho najvýznamnejším dielam. Inšpiráciou pre vznik diela bol goralský tanečný región, ktorého symbolom je tatranský orol.

Dramaturgická rada KTTHTF VŠMU: prof. I. Čierniková, ArtD., doc. J. Blaho, doc. M. Poláková, ArtD., Mgr. M. Kovářová, ArtD., Mgr. art. S. Marišler, ArtD. a Mgr. art. Š. Ondrišová, ArtD.

Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU ďakuje Baletu SND, technickému personálu historickej budovy SND, Kancelárii umeleckej produkcie HTF VŠMU, Umeleckému súboru SĽUK, Súkromnému tanečnému konzervatóriu Liptovský Hrádok za pomoc pri realizácii, organizácii a technickom zabezpečení predstavenia. Všetkým pedagógom, účinkujúcim a technickým pracovníkom ďakujeme za výbornú spoluprácu a ústretovosť pri príprave Večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND.

Zdieľať:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

ODOBERAJTE NOVINKY

Vyplňte formulár na stránke gdpr.snd.sk a zaradíme vás do zoznamu odberateľov newslettra Baletu SND.

https://gdpr.snd.sk

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková
organizácia Ministerstva kultúry SR.