Svet podľa natálie

Krehkosť hlasu vyvažuje silou argumentov. Jemnosťou vnímania napojená na vesmír odmieta komerčnosť a sociálne siete. Výbušný temperament zdedila po otcovi, známom kameramanovi, prezývanom Starý ďábel. V jej baletoch sú postavy anjelov, aby spájali nebo so zemou – aspoň na javisku. Natália Horečná a jej svet…

Natália Horečná

DIVADLO

Divadlo je domovom pre umelcov, v ktorom môžu rozvíjať svoj talent a realizovať sa. Ale najmä je to priestor, v ktorom môžeme privítať ľudí, publikum. Umenie je o komunikácii a má ľuďom slúžiť. Slovenské národné divadlo vnímam ako nádherný priestor. Cítim k nemu obrovskú lásku a často jeho múry cestou na skúšku priateľsky potľapkám. Pre mňa je to skvost, ktorý si treba vážiť.

Natália a tanečníci Baletu SND na prvých skúškach inscenácie Romeo a Júlia – Tak ako včera... / foto: Alena Klenková

Natália a tanečníci Baletu SND na prvých skúškach inscenácie Romeo a Júlia – Tak ako včera… / foto: Alena Klenková

CHOREOGRAFIA

Keď som urobila prvú choreografiu, bola som taká rozrušená, že som nemohla spať. Mala som pocit, že už nedokážem robiť nič iné, iba choreografovať. Mojím učiteľom je John Neumeier. Počas deviatich rokov, čo som pôsobila v jeho balete, som sa od neho naučila vnímať balet nielen ako umenie, ale ako formu odkazu. Bola som preňho asi dosť divoká, ale dôkazom jeho dôvery je aj to, že v jeho juniorskom balete som uviedla už tri produkcie.

Natália a tanečník

Ďalšou osobnosťou, ktorá ma posunula v živote i v choreografickej kariére, je Jiří Kylián. Od tanečníkov chce, aby sa spoliehali iba na tanec, ktorý má schopnosť vyjadriť všetko – aj emócie. Súvisí to s tým, že Kylián vníma choreografiu abstraktnejšie. Kylián – to je abstrakcia, estetika, melanchólia… čistá krása. Som rada, že som zažila jeho posledné obdobie v NDT (Nederland Dans Theater) a tancovala v jeho úplne poslednej choreografii pre NDT Memoires d’oubliets.

Natália v skúšobnej sále Baletu SND / foto: Peter Brenkus

Natália v skúšobnej sále Baletu SND / foto: Peter Brenkus

TANEČNÍCI

Tanečníci sú pre mňa nositelia odkazov. Počas svojej tanečnej kariéry som musela zistiť, do akej miery dokážem byť pravdivá k druhým, ale najmä k sebe. Ak mám byť úprimná na javisku, najskôr musím byť úprimná vo svojom živote. Dôležité bolo nič nepredstierať a každý pohyb či gesto urobiť prirodzene, pravdivo. Priniesť seba samého do každej postavy. Tanečníci baletu SND sú nádherní citliví ľudia, cítim pri nich akýsi zvláštny návrat do dieťaťa v sebe.

skúška v skúšobnej sále Baletu SND, na foto z ľava hore: Natália Horečná, vedúci sólista Artemyj Pyzhov, sólistka Reona Sato, sólista Peter Dedinský, členovia Baletu SND Raphael Schuster a Diego Ernesto Calderon Armien / foto: Peter Brenkus

skúška v skúšobnej sále Baletu SND, na foto z ľava hore: Natália Horečná, vedúci sólista Artemyj Pyzhov, sólistka Reona Sato, sólista Peter Dedinský, členovia Baletu SND Raphael Schuster a Diego Ernesto Calderon Armien / foto: Peter Brenkus

ROMEO  A  JÚLIA

Romeo a Júlia je o návrate do srdca. Do hlbín ľudského ducha. Srdce je prvý orgán, ktorý sa vytvára v ľudskom tele. Inscenácia je nielen o láske a nenávisti, ale aj o odpustení o schopnosti milovať. Vo svojom novom diele hľadám odpovede na to, ako je možné, že v roku 2017 sú ešte vždy na svete vojny. Naša generácia sa narodila a žije v mieri, ale mier nie je samozrejmosťou, je čoraz vzácnejší. Kvôli čomu sa vedú vojny? Čo rozdeľuje svet? Prečo náboženstvá ľudí nevedú k láske, ale k nenávisti? Každý musí začať od seba. Mali by sme si najskôr vyriešiť vlastné „vnútorné vojny“.

HUDBA

Vážim si Prokofieva a jeho dielo, rovnako ako rešpektujem Shakespearovu predlohu. Zároveň som cítila potrebu vniesť do príbehu nové posolstvo, ktoré sa netýka už iba dvoch mladých milencov, ale nás všetkých a spoločnosti, v ktorej žijeme. Geniálna hudba dáva tento priestor, ponúka tisíce nových obrazov, v tom vlastne spočíva jej genialita. Som rada, že autorom hudobného naštudovania je Peter Breiner. Spolupracovať s týmto majstrom je moja srdcová záležitosť.

Natália Horečná a Peter Breiner pri príprave inscenácie Slovenské tance (Životy svetiel) / foto: Peter Brenkus

Natália Horečná a Peter Breiner pri príprave inscenácie Slovenské tance (Životy svetiel) / foto: Peter Brenkus

TVORBA

Čo sa týka mojej práce, už nehľadám nové veci, nové techniky, nie je to pre mňa dôležité. Jediné, čo ma zaujíma, je ľudská duša, chcem sa do nej dostať čo najhlbšie. Mojím základným kameňom zostáva neoklasika, len je zemitejšia, špinavšia. Fascinuje ma ľudský hlas, gesto, obyčajný pohyb. Niekedy je môj tanec brutálne živelný a niekedy chcem zastaviť čas. Tanec je krásne remeslo duše, vie očariť svojou úprimnosťou. Nič v ňom neoklameš. Javisko je ako priezračné zrkadlo, do každého sa dá vidieť. Tanec je pre mňa skutočnou oslavou prítomného momentu.

inscenácia Romeo a Júlia – Tak ako včera... / foto: Peter Brenkus

inscenácia Romeo a Júlia – Tak ako včera… / foto: Peter Brenkus

Láska a nenávisť. Vojna a mier. Zažite najznámejší ľúbostný príbeh všetkých čias ROMEO A JÚLIA tak, ako ešte nikdy predtým! Nezabudnuteľná réžia Natálie Horečnej vám položí otázky, ktoré ľudstvo rieši dnes tak ako včera. Doprajte si večer plný vášne aj vy www.zazivasen.sk/sk/romeo-a-julia/ .

Zaujal vás tento článok a chcete čítať viac?

Prihláste sa do newslettra

Zažite viac na našich predstaveniach
Zdieľať:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

„Reč tela je univerzálna, nemusí prekonávať jazykové bariéry. Rúcanie bariér, prekračovanie hraníc, otváranie nových odvážnych tém – o to nám ide v našich inscenáciách...“ Absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tanečne pôsobila v niekoľkých projektoch súčasného tanca, neskôr písala o tanci a tanečnom divadle. Bola šéfredaktorkou prvého odborného tanečného časopi­su Tanec, v Divadelnom ústave autorsky realizovala edičné a výstavné projekty v oblasti tanca na Slovensku. Fascinuje ju tanec v akejkoľvek podobe.

Eva Gajdošová

Dramaturg Baletu SND

Natália Horečná (1976, Bratislava) absolvovala TKEJ pod vedením prof. Kláry Škodovej (1994). Študovala rok na Baletnej škole Hamburského baletu Johna Neumeiera. Do roku 2003 bola sólistkou hamburského baletu Johna Neumeiera. Po odchode z Hamburgu tancovala v Scapino Ballet Rotterdam, neskôr do roku 2012 bola členkou Nederlands Dans Theater. Počas šiestich rokov tancovala v dielach svetových choreografov (Jiří Kylián, Sol León a Paul Lightfoot, William Forsythe, Mats Ek, Wayne McGregor, Jacopo Godani). Pre Nederlands Dans Theater a ďalšie divadlá vytvorila aj choreografie. V súčasnosti spolupracuje s Viedenským štátnym baletom, Baletom Helsinki, Monte Carlo Baletom, Dánskym kráľovským baletom, Hamburským juniorským baletom, Baletom SND. V roku 2012 bola nominovaná v ankete baletných kritikov nemeckého Tanz Jahrbuch 2012 choreografkou roka. V roku 2014 prebrala cenu Taglioni pre Najlepšiu mladú choreografku Európy – udelenú nadáciou Vladimíra Malachova. Na scéne SND uviedla inscenáciu Slovenské tance na hudbu Petra Breinera a Romeo a Júlia – Tak ako včera... na hudbu Sergeja Prokofieva.

Natália Horečná

choreografka

ODOBERAJTE NOVINKY

Vyplňte formulár na stránke gdpr.snd.sk a zaradíme vás do zoznamu odberateľov newslettra Baletu SND.

https://gdpr.snd.sk

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková
organizácia Ministerstva kultúry SR.