Konkurz pre malých tanečníkov

V jubilejnej 100. divadelnej sezóne Baletná prípravka SND vyhlasuje konkurz pre chlapcov vo veku 6 rokov.

Baletná prípravka vznikla s cieľom vychovávať novú generáciu tanečných umelcov a svojmu poslaniu sa venuje už od roku 2015. Historicky prvá baletná prípravka na území Slovenska sa zameriava na deti v mladšom školskom veku, ktoré disponujú talentom, pohybovými zdatnosťami a záujmom o umenie.

Deti sa na jednotlivých hodinách, priamo v priestoroch SND, oboznamujú so základmi klasického tanca a so životom v divadle, čomu prispieva aj účinkovanie v inscenáciách Baletu SND. Vidieť, ako sa skúšajú jednotlivé inscenácie, fotia vizuály, natáčajú videospoty, pripravujú masky, šijú kostýmy a aký je priebeh predstavenia v zákulisí. Aj toto všetko majú možnosť spoznať deti pôsobiace v baletnej prípravke.

Pôsobením v prípravke sa snažíme deťom priblížiť život v divadle a podporovať ich v ďalšom štúdiu tanca na tanečných konzervatóriách. Prvé úspechy zaznamenala naša prípravka v 99. sezóne, kedy prví uchádzači úspešne absolvovali talentové skúšky na tanečné konzervatória vo Viedni, v Prahe a v Bratislave.

Chlapcov, ktorí sa venujú tanečnému umeniu, je málo (nielen na Slovensku). Pritom tanec pôsobí na správny rozvoj pohybového ústrojenstva, ale aj na duševnú vyrovnanosť, posilňuje sebadôveru, suverenitu a cieľavedomosť. Repertoárové požiadavky baletných inscenácií nášho divadla predstavujú tak ako v iných divadlách dopyt po tanečníkoch – chlapcoch. Keďže cieľom baletnej prípravky je venovať sa novej generácii tanečných umelcov, rozhodlo vedenie Baletu SND a Baletnej prípravky SND vypísať v 100. divadelnej sezóne konkurz do chlapčenskej skupiny.

Konkurz je určený pre chlapcov vo veku 6 rokov, ktorí sa radi hýbu a majú záujem o divadelné umenie. (Prihlásiť sa môžu uchádzači, ktorí dosiahli požadovaný vek k 1. 9. 2019). Na konkurz sa treba prihlásiť pomocou online prihlášky alebo tlačenou prihláškou dostupnou na webe www.baletnapripravkasnd.sk/konkurz.

Naše deti môžete vidieť v inscenáciách Giselle, Esmeralda, Korzár, ale aj v tohtoročných premiérach Don QuijotePopoluška.

Zdieľať:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0