Budúcnosť baletnej prípravky vnímam v spolupráci so všetkými troma súbormi SND

Rozhovor s Mgr.art. Janou Páralovou, iniciátorkou Baletnej prípravky SND

1. Čo bolo prvým impulzom, aby vznikla Baletná prípravka SND?

Prvým impulzom boli jednoznačne deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Na Slovensku máme veľmi šikovné a nadané deti. Dostáva sa im vzdelanie a poznanie, ale domnievam sa, že môžeme pre deti urobiť viac, napríklad ich motivovať a podporovať práve v umení. Druhým impulzom bolo podchytiť pre tanečné umenie ďalšie generácie a vychovať tak tanečníkov, pedagógov, korepetítorov. A tretím podnetom bolo samotné divadlo, ktoré disponuje umelcami a odborníkmi, ale chýbali nám tu deti, ktoré dokážu nielen stvárniť detské roly, ale i zjemniť vážnu atmosféru a rozjasniť divadelné prostredie. Určite budete súhlasiť, že nie je nad detský smiech a radosť. Ich bezprostredná úprimnosť, nadšenie, ale i krik v priestoroch divadla jednoducho chýbali.

Baletná prípravka SND
Foto: Peter Brenkus

 

2. Istotne to nebolo zo dňa na deň, bol to dlhý proces?

Áno, myšlienka prípravky vznikla v roku 2012. Náhodne som doma našla diktafón, kde som mala svoj rozhovor s pani docentkou O. Páskovou (jedna zo zakladateliek pražskej baletnej prípravky ND). Celý nasledujúci rok som sa pohrávala s myšlienkou založiť prípravku a zisťovala som informácie a materiály o českých prípravkách. Zaujímala som sa, aké sú vyhliadky a podmienky pre vznik prípravky pod hlavičkou divadla na Slovensku. Až v roku 2013 som prostredníctvom e-mailovej komunikácie požiadala pána riaditeľa Jozefa Dolinského ml., ktorého som poznala iba z článkov a stránok Baletu SND, o stretnutie. Odporúčanie, odvahy a podpory sa mi vtedy dostalo od p. doc. M. Halászovej a p.V. Harapesa. S pánom Dolinským som sa nikdy predtým osobne nestretla, o to väčšiu radosť som mala, keď mi dal príležitosť predstaviť sa mu na neutrálnej pôde a predložiť mu myšlienku vzniku Baletnej prípravky pri SND. Dodnes obdivujem jeho ústretovosť, veľkorysosť a hlavne statočnosť! Viete, nepoznať človeka a dať mu príležitosť si predsa len žiada istú dávku odvahy. Vyše roka trvalo hľadanie cesty, ako baletnú prípravku „postaviť na nohy“ a ako ju usadiť pod strechu divadla. Nejde iba o prevádzku divadla, ide predovšetkým o zákony, vyhlášky a rôzne nariadenia… a hlavne nám išlo o to, aby symbolickú ochrannú ruku nad prípravkou a deťmi mal iba štát čiže divadlo. V súčasnosti vieme, že nie je ľahké niečo vytvoriť, a zvlášť pod štátnym symbolom. V tejto oblasti som mala šťastie v osobe JUDr. Marice Pirošíkovej, ktorá nepoznala slovné spojenie „nedá sa“ – obratom sa prípravky právne ujala. V tom okamihu som vedela, že prípravke anjeli poslali anjela a vďaka jej osobe má SND svoju prípravku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Baletu SND. Keď sa obzriem späť, povedala by som, že to bol naozaj beh na dlhú trať. Ale keď na tej dlhej, tŕnistej ceste stretnete nebojácnych, pracovitých a múdrych ľudí s veľkým srdcom bijúcim pre deti, umenie a divadlo, potom sa z myšlienky stane realita.

3. Marilena Halászová je garantkou Baletnej prípravky, prečo práve ona?

Prečo? S jej menom sa často používa spojenie osobnosť, to slovo nemám rada, domnievam sa, že každý z nás je osobnosť, pani Marilena je pre mňa človek, ktorý je vo svojom odbore skutočná kapacita a odborník. Má skúsenosti s deťmi i s nami dospelými. Má veľké zásluhy v tanečnom umení na Slovensku aj v Českej republike. Osobne sa s pani docentkou poznám od svojich študentských rokov na konzervatóriu v Prahe. Pani docentka bola tiež prvá, ktorej som sa zverila s myšlienkou založiť v SND baletnú prípravku, a práve u nej prípravka našla vieru, podporu a duševného radcu. Myslím si, že post garanta je malá stotina nášho poďakovania za všetko, čo v tanečnom umení dokázala.

Baletná prípravka SND
Foto: Peter Brenkus

 

4. Je známe, že do baletnej prípravky sa robí konkurz – nie každé dieťa je prijaté, aké sú predpoklady na úspech pri konkurze uchádzačov?

Predpoklady na úspešné prijatie do našej prípravky sú muzikálnosť, tanečnosť, fyzické a psychické dispozície.

5. Vie šesťročné dieťa, že chce byť tanečnica, tanečník?

Psychológovia so mnou asi nebudú súhlasiť, z vlastnej skúsenosti však hovorím áno, šesťročné dieťa môže vedieť, čím chce byť. Rozhodujúcim aspektom je okolie, prostredie, odkiaľ dieťa pochádza a v akom kolektíve sa pohybuje, a kto a aký má naň vplyv. Ak má niekoho, kto ho s láskou zoznamuje s reálnym svetom a dá mu i možnosť nahliadnuť do spoločenského zákutia života. To všetko, pokiaľ je v pevnej väzbe zviazané s dôslednosťou, motiváciou, komunikáciou a láskou rodiny, potom naozaj môže viesť dieťa k poznaniu, čím chce byť. Len u tanečníkov chcieť neznamená byť.

Baletná prípravka SND
Foto: Peter Brenkus

 

6. Akí pedagógovia pôsobia v Baletnej prípravke SND?

Baletná prípravka si dala za cieľ vychovávať novú generáciu tanečníkov, tanečných pedagógov, choreografov a korepetítorov podľa svojich potrieb a predstáv. Deti prípravka získava z vyhlásených konkurzov. Na miestach korepetítorov dávame priestor uplatniť sa študentom hudobných konzervatórií alebo vysokých hudobných škôl.

Na pedagogickú a choreografickú prácu sú oslovení vždy iba členovia Baletu SND, ktorí majú ukončené absolutórium z tanečného konzervatória, prípadne študovali alebo študujú pedagogiku tanca na vysokej škole. Snahou vedenia Baletu SND a prípravky je umožniť tanečníkovi nahliadnuť do tajov tanečnej pedagogiky, vyskúšať si, aké to je, byť na opačnej strane tanečnej sály alebo javiska. Nie je jednoduché vypiplať z malého káčatka krásnu labuť. Všetci tým prešli a väčšina na svoje začiatky zabudla. Viete, nie je pravidlom, že z výborného tanečníka musí byť výborný pedagóg, môže sa nájsť ako choreograf alebo tanečný fotograf atď. Preto by im pôsobenie v prípravke mohlo uľahčiť rozhodnutie, kam smerovať po ukončení tanečnej kariéry.

7. Dá sa opísať, ako hodina v Baletnej prípravke SND prebieha?

Hodiny baletnej prípravky sú vedené v priateľskej atmosfére a v obmedzenom počte, vzniká tu priestor na individuálnejší prístup s ohľadom na osobnosť dieťaťa. Hodina v rozmedzí 60 – 90 minút má istý poriadok a každý pozná svoje miesto. Začíname a končíme  poklonou, pozdravom. Deti ju využívajú ako pozdrav sebe navzájom, pedagógovi, korepetítorovi a ďalej pri návšteve niekoho z vonku na hodine. Daným krokom učíme deti slušnosti, úcte k okoliu a k sebe navzájom. Potom nasleduje rozcvička, cvičenie na zemi. Tu je cieľom, aby si deti osvojili správne držanie a rozcvičenie všetkých partií tela. Nasleduje cvičenie pri žrdi, kde si deti trénujú nový prvkový materiál, ktorý následne prenášajú na cvičenie v priestore. V poslednej časti hodiny deti nacvičujú choreografie, tance, kde sa uplatňuje prvkový materiál z danej hodiny.

Baletná prípravka SND
Foto: Peter Brenkus

 

8. Vieme, že deti účinkujú aj v inscenáciách Baletu SND, ako to na vás pôsobí, keď ich vidíte na javisku?

Tá atmosféra pred predstavením, počas neho a po predstavení, to sú neopísateľné pocity. Skôr než sa predstavenie začne, v mojom vnútri sa odohráva veľká pokora so zodpovednosťou a s istou dávkou obáv. Vidíte, ako sa deti boja a súčasne sa tešia. Potrebujú počuť slová podpory, niektoré i objatie, čo tanečníci v súbore Baletu SND robia famózne a za to im patrí veľké ďakujem. Potom sa rozhrnie opona, zaznejú prvé tóny hudby a hovorím si: „Ver deťom, ver svojmu tímu ľudí a sebe samej,“ v bruchu mi začínajú lietať motýliky… V tom momente už viete, že nič, čo bude nasledovať, už neovplyvníte, nevrátite, bude to minulosť. Všetko sledujete prevažne z bočného portálu javiska. Sústredíte sa na to, čo do budúcna vylepšiť, opraviť. Proste postihnutie z profesie, istá forma deformácie sa objaví u každého. A keď je po výstupe a deti bežia a v očiach majú plamienky radosti, no zároveň sú tam otázniky, či bolo všetko v poriadku, potom si uvedomíte, že nejde vôbec o vás a vaše pocity, ale ide o to, že deti si to užili, namotivovali sa a dostala sa im istá dávka zodpovednosti.

9. Aké sú plány Baletnej prípravky SND do budúcna?

Osobne budúcnosť baletnej prípravky vnímam v spolupráci so všetkými troma súbormi Slovenského národného divadla (Balet, Činohra, Opera), čím by sme deti na javisku vychovávali k všestrannosti na javisku divadla. Bolo by fajn, keby prípravka bola istým spojovacím článkom medzi súbormi. Nebránime sa a nevylučujeme ani spolupráci s inými projektmi, divadlami a inštitúciami.

Baletná prípravka SND
Foto: Peter Brenkus

 

10. Plánuje BP SND nejakú celovečernú prehliadku práce vašich žiakov/prípravkárov? Azda nejaký koncert? 

Áno, máme isté predstavy a pevne verím, že celý tím baletnej prípravky pod vedením pána Andreja Slaninku dostane v hracom pláne divadla príležitosť odprezentovať svoju prácu širokej verejnosti.

11. Chceli by ste niečo odkázať čitateľom webu zaživášeň.sk?

Chcela by som vašich čitateľov o niečo poprosiť. Prosím vás, kto čítate tieto riadky v dnešnej hektickej, uponáhľanej súčasnosti, zastavte sa! Nájdite si čas a priestor na svoju rodinu, svojich blízkych, priateľov, záujmy, koníčky. Slávnostne sa oblečte a choďte napríklad do divadla. Divadlo dnes nie je totiž o spoločenskom postavení ako v dávnych dobách, ale je o vzdelávaní sa, zblížení rodiny, vašich blízkych a o odosobnení sa od reálneho sveta a pohladení ľudskej duše.

Zaujal vás tento článok a chcete čítať viac?

Prihláste sa do newslettra

Zažite viac na našich predstaveniach
Zdieľať:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

ODOBERAJTE NOVINKY

Vyplňte formulár na stránke gdpr.snd.sk a zaradíme vás do zoznamu odberateľov newslettra Baletu SND.

https://gdpr.snd.sk

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková
organizácia Ministerstva kultúry SR.